Jak wygląda wdrażanie mechanizmu funduszy sołeckich w gminach?

Instytut Spraw Publicznych opublikował raport Prawo a partycypacja publiczna. Bilans monitoringu 2011.

» Read more
1 2 3 4