Fundusz sołecki w pytaniach i odpowiedziach

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją Fundusz sołecki w pytaniach i odpowiedziach wydaną przez Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich, w programie Budżet obywatelski.

» Read more

Jak wygląda wdrażanie mechanizmu funduszy sołeckich w gminach?

Instytut Spraw Publicznych opublikował raport Prawo a partycypacja publiczna. Bilans monitoringu 2011.

» Read more

Publikacja „Jak dobrze wydać nasze pieniądze”

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów w ramach projektu „Fundusz sołecki – nowe możliwości rozwoju wsi”, wydało publikację „Fundusz sołecki – jak dobrze wydać nasze pieniądze„. Jak sam tytuł wskazuje można tu znaleźć przede wszystkim informacje dotyczące finansowych i proceduralnych aspektów funduszu sołeckiego. Autorami publikacji są: Ryszard Kamiński, Zenon Lewandowski i Andrzej Olszewski. Zapraszamy do lektury!

» Read more

Fundusz sołecki „krok po kroku”

Ustawa o funduszu sołeckim z dnia dnia 20 lutego 2009 roku określa sposób prowadzenia gospodarki finansowej sołectw w ramach budżetu gminnego. Uchwalenie Ustawy miało na celu wzmocnienie sołectwa, będącego najmniejszą jednostką pomocniczą gminy. Potrzeby społeczności sołectw można efektywnie zaspakajać na poziomie niższym niż poziom gminy, właśnie na poziomie sołectwa. Ważne jest zapewnienie sołectwom instrumentów rozwoju. Jednym z takich instrumentów jest

» Read more
1 2