Mieszkańcy decydują o pieniądzach – co z tego wyszło?

Dawno, dawno temu… a dokładnie przed siedmiu laty – Sieć Obywatelska Watchdog Polska zorganizowała konferencję, na której zadawaliśmy sobie i ekspertom pytanie, z czego wynika słaba aktywność obywateli w życiu publicznym oraz jakie rozwiązania mogą przyjąć władze samorządowe, aby wesprzeć uczestnictwo mieszkańców we wspólnych sprawach. Uznaliśmy wtedy, że jednym z najsilniejszych instrumentów angażowania jest proces uchwalania budżetu – jako corocznego

» Read more

Fundusz sołecki w liczbach w 2014 r.

Ile gmin wyodrębniło fundusz sołecki na 2015 rok? W ilu sołectwach w tym roku mogły zostać złożone wnioski o fundusz? Jaka kwota w skali kraju została zarezerwowana w gminnych budżetach na fundusz sołecki na 2015 rok?

» Read more

Wynajem świetlicy, fundusz sołecki i przekazanie mienia w zarząd

Mieszkańcy z funduszu sołeckiego doposażyli świetlicę. Świetlica jest wynajmowana, jednak nie jest przekazana sołectwu w zarząd. Czy powinien być na ten cel wydzielony rachunek w gminie, a co za tym idzie sporządzona uchwała w sprawie jego wydzielenia oraz ich przeznaczenia? Jeśli tak na jakiej podstawie prawnej?

» Read more

Czy można zdecydować o „dofinansowaniu budowy kanalizacji” czy „dofinansowaniu zakupu samochodu dla OSP”?

Czy mieszkańcy mogą przekazać w drodze wniosku o fundusz sołecki pieniądze na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego? Zastanawiamy się czy w ogóle jest to przedsięwzięcie – zakup części samochodu?

» Read more
1 2 3