Mieszkańcy decydują o pieniądzach – co z tego wyszło?

Dawno, dawno temu… a dokładnie przed siedmiu laty – Sieć Obywatelska Watchdog Polska zorganizowała konferencję, na której zadawaliśmy sobie i ekspertom pytanie, z czego wynika słaba aktywność obywateli w życiu publicznym oraz jakie rozwiązania mogą przyjąć władze samorządowe, aby wesprzeć uczestnictwo mieszkańców we wspólnych sprawach. Uznaliśmy wtedy, że jednym z najsilniejszych instrumentów angażowania jest proces uchwalania budżetu – jako corocznego

» Read more

Od 2015 roku wniosek o zwrot wydatków wyłącznie elektronicznie

Jorge Franganillo - zdjęcie kalkulatora

Od 2015 r. wniosek o zwrot – wyłącznie elektronicznie W 2015 roku wnioski o zwrot części wydatków poniesionych przez gminę z funduszu sołeckiego wójtowie będą  mogli składać do wojewodów wyłącznie elektronicznie. Po sprawdzeniu wniosku wójta (burmistrza, prezydenta) i stwierdzeniu nieprawidłowości, wojewoda będzie wzywał do usunięcia braków lub błędów w terminie 7 dni. 1 stycznia 2015 roku wchodzi w życie §4

» Read more

Fundusz sołecki w liczbach w 2014 r.

Ile gmin wyodrębniło fundusz sołecki na 2015 rok? W ilu sołectwach w tym roku mogły zostać złożone wnioski o fundusz? Jaka kwota w skali kraju została zarezerwowana w gminnych budżetach na fundusz sołecki na 2015 rok?

» Read more
1 2 3 30