Czy w 2015 r. podejmować uchwałę o funduszu?

Głosowanie. Fotografia Senatu RP

Tylko w gminach w których w 2014 r. zdecydowano o niewyodrębnieniu funduszu bądź nie podjęto uchwały, w 2015 r. radni muszą podjąć uchwały o funduszu.

Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim traktuje, że w gminach w których w 2014 roku podjęto uchwały o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego, nie ma dalszej konieczności podejmowania uchwał. Uchwała o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego podjęta w 2014 roku obowiązuje w kolejnych latach, czyli także w 2015 roku. Gmina zbowiązana jest zabezpieczyć środki na fundusz sołecki. Art. 2 ust. 3 ustawy mówi:

Uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu ma zastosowanie do kolejnych lat budżetowych następujących po roku, w którym została podjęta.

W gminach w których w 2014 r. podjęto uchwały o niewyodrębnieniu funduszu sołeckiego, do 31 marca 2015 r. radni muszą podjąć uchwałę o wyrażeniu zgody albo o nie wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu. Art. 2 ust. 4 ustawy mówi:

Uchwała o niewyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu ma zastosowanie wyłącznie do roku budżetowego następującego po roku, w którym została podjęta.

Autor/ka: Sieć Obywatelska – Watchdog Polska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *