Fundusz w PROW 2014 – 2020

Platak PROW autorstwa Wojciecha Stefańca

Czy fundusz sołecki może być wkładem własnym do projektów PROW 2014 – 2020? Informujemy o stanie prac legislacyjnych.

12 grudnia 2014 r. zwróciliśmy się z pytaniem do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) czy środki funduszu sołeckiego mogą być wliczane jako wkład własny do projektów PROW w perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020? Aktualnie MRiRW, administrujące środkami PROW, mimo pozytywnej opinii Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych, nie dopuszcza takiej możliwości.

22 grudnia 2014 r. otrzymaliśmy odpowiedź MRiRW (znak ROWwl-ss-504-75/14(4549) informującą, iż intencją prawodawcy jest stworzenie przepisów umożliwiających włączanie środków funduszu sołeckiego jako wkładu własnego do projektów PROW 2014 – 2020:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 został zaakceptowany przez Komisję Europejską w dniu 12 grudnia br. Przed tą datą prace legislacyjne nad ustawą o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, nie mogły zostać ukończone. Natomiast bez znajomości ostatecznego brzmienia przepisów krajowych nie można stanowczo stwierdzić, iż środki funduszu sołeckiego będą mogły stanowić wkład na finansowanie operacji realizowanych w ramach PROW 2014-2020.

Obecnie trwają konsultacje brzmienia przepisów ustawy, natomiast wkrótce rozpoczną się konsultacje przepisów zaproponowanych w projektach rozporządzeń. Na tym etapie można jedynie zapewnić, iż intencją prawodawcy jest stworzenie przepisów, które taką możliwość przewidują oraz wyrazić nadzieję, iż w toku prowadzonych prac legislacyjnych nie wystąpią okoliczności, które uniemożliwią jej wdrożenie.

Odpowiedź MRiRW dostępna jest po kliknięciu poniższego obrazka oraz TUTAJ.

ROWwl-ss-504-75/14(4549)_Fundusz sołecki

Stan prac legislacyjnych nad ww. aktami prawnymi

Będziemy monitorować dalszy proces prac nad rozporządzeniami do ww. ustawy, od których treści może zależeć możliwość włączania funduszu sołeckiego jako wkładu własnego do tzw. małych projektów w ramach PROW.

Ze stanem prac legislacyjnych nad ww. ustawą można zapoznać się TUTAJ.

Autor/ka: Sieć Obywatelska – Watchdog Polska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *