Co nam przyniósł fundusz sołecki?

Z mojego punktu widzenia wprowadzenie funduszu sołeckiego dało społecznościom wiejskim możliwość większego zaangażowania w sprawy swoich wsi – pisze Zbigniew Tomaszewski, sołtys sołectwa Czmoniec.

» Read more

Konkretne doświadczenia – o funduszu sołeckim w Podlaskiej Izbie Rolniczej

10  grudnia 2010 roku w Barszczewie koło Białegostoku Podlaska Izba Rolnicza oraz Sekretariat Regionalny KSOW zorganizowały konferencję Wpływ funkcjonowania funduszu sołeckiego na rozwój obszarów wiejskich. W spotkaniu uczestniczyło ponad 100 osób, przede wszystkim delegaci izby rolniczej, wśród których licznie reprezentowani byli sołtysi z województwa podlaskiego.

» Read more

„Od funduszu sołeckiego do odnowy wsi”

W dniach 23-26 listopada 2010 w Poznaniu odbyły się Targi GMINA 2010. Pośród wielu imprez towarzyszących temu wydarzeniu, znalazło się również seminarium Od funduszu sołeckiego do odnowy wsi, które było kolejną próbą zebrania dotychczasowych doświadczeń związanych z wprowadzaniem i realizacją funduszu sołeckiego.

» Read more

Województwo opolskie ma się czym dzielić!

Na przestrzeni lat wkład mieszkańców w inwestycje realizowane z Odnowy Wsi i z funduszu sołeckiego wyniósł przynajmniej 30% – stwierdził wojewoda opolski Ryszard Wilczyński, otwierając konferencję „Fundusz sołecki – dobre przykłady praktyki”.

» Read more

Nagroda za informowanie dla sołtysa!

28 września 2010 r., w Międzynarodowym Dniu Prawa do Informacji, został rozstrzygnięty konkurs „Wyważanie otwartych drzwi”. W konkursie nagradzano dobre praktyki związane z udostępnianiem informacji publicznej. Jedna z nagród przypadła panu Piotrowi Sendeckiemu, sołtysowi Brodzicy, połozonej w gminie Hrubieszów.

» Read more

Środki sołeckie odpowiedzią na potrzeby mieszkańców

W gminie Hrubieszów środki sołeckie funkcjonowały już od połowy lat dziewięćdziesiątych. Kiedy weszła ustawa o funduszu sołeckim, gmina zdecydowała się na przyjęcie funduszu sołeckiego w nowej formie, idąc za wskazaniami ustawy. Wszystkie sołectwa gminy złożyły wnioski i realizują pierwsze, zaplanowane na rok 2010, działania w ramach nowego funduszu sołeckiego,.

» Read more

Fundusz sołecki „krok po kroku”

Ustawa o funduszu sołeckim z dnia dnia 20 lutego 2009 roku określa sposób prowadzenia gospodarki finansowej sołectw w ramach budżetu gminnego. Uchwalenie Ustawy miało na celu wzmocnienie sołectwa, będącego najmniejszą jednostką pomocniczą gminy. Potrzeby społeczności sołectw można efektywnie zaspakajać na poziomie niższym niż poziom gminy, właśnie na poziomie sołectwa. Ważne jest zapewnienie sołectwom instrumentów rozwoju. Jednym z takich instrumentów jest

» Read more
1 2 3 4