Spotkanie sołtysów i sołtysek Wielkopolski w Swarzędzu

W dniu 10 czerwca w Swarzędzu odbyło się spotkanie wójtów, burmistrzów, przewodniczących rad gmin oraz sołtysów z Wielkopolski. Wzięło w nim udział ponad sto zaproszonych osób. Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Wielkopolskiego. Tematem przewodnim dyskusji był fundusz sołecki.

» Read more

Seminarium „Po co nam ustawa o funduszu sołeckim?”

Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich serdecznie zaprasza na seminarium pt. Po co nam ustawa o funduszu sołeckim? Seminarium skierowane jest do osób zainteresowanych tematem aktywności lokalnej w perspektywie funkcjonowania funduszu sołeckiego, osób bezpośrednio zaangażowanych w proces tworzenia funduszy: przedstawicieli społeczności wiejskich, sołtysów, urzędników gmin, a także osób wspomagających wdrożenie funduszy sołeckich radą oraz krytyczną refleksją: ekspertów, akademików oraz pracowników trzeciego

» Read more

Realizacja funduszu sołeckiego w gminie Pyrzyce

Pyrzycka Akademia Zmiany to projekt, który jest realizowany wspólnie przez Stowarzyszenie POLITES i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Pyrzyckiej, Urząd Gminy Pyrzyce, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Gminny Dom Kultury. Jego celem jest pokazanie mieszkańcom pyrzyckich sołectw, że zmiana jest możliwa i że to właśnie oni mogą jej dokonać. Projekt koncentruje się wokół wprowadzania w sołectwach gminy Pyrzyce funduszy sołeckich

» Read more
1 2 3 4