Co nam przyniósł fundusz sołecki?

Z mojego punktu widzenia wprowadzenie funduszu sołeckiego dało społecznościom wiejskim możliwość większego zaangażowania w sprawy swoich wsi – pisze Zbigniew Tomaszewski, sołtys sołectwa Czmoniec.

» Read more

Biblioteki wiejskie i fundusz sołecki

Zrównoważony rozwój polskiej wsi, o którym mówimy dzisiaj, opiera się na zupełnie nowych założeniach niż jeszcze kilkanaście lat temu. Rolnictwo i kwestie ekonomiczne przestają być dominującymi tematami  – dużo większą wagę przykłada się do rozwoju społecznego, animacji lokalnych społeczności, rozwijania postaw aktywnego obywatelstwa. Spośród wielu programów i narzędzi, które mają prowadzić w tym kierunku, jednym z najciekawszych jest fundusz sołecki.

» Read more

Czy istnieje możliwość przekazania środków z funduszu sołeckiego do instytucji kultury w formie dotacji podmiotowej lub dotacji celowej?

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu w piśmie WA-0280/54/2009 udziła informacji na pytanie sformułowane przez urząd miasta i gminy Gołańcz,  dotyczące możliwości przekazania środków funduszu sołeckiego do instytucji kultury w formie dotacji podmiotowej (§ 2480) lub dotacji celowej (§ 2800). W ocenie RIO w Poznaniu „brak jest podstaw do przekazywania w formie dotacji środków funduszu sołeckiego do instytucji kultury”.

» Read more

Środki sołeckie odpowiedzią na potrzeby mieszkańców

W gminie Hrubieszów środki sołeckie funkcjonowały już od połowy lat dziewięćdziesiątych. Kiedy weszła ustawa o funduszu sołeckim, gmina zdecydowała się na przyjęcie funduszu sołeckiego w nowej formie, idąc za wskazaniami ustawy. Wszystkie sołectwa gminy złożyły wnioski i realizują pierwsze, zaplanowane na rok 2010, działania w ramach nowego funduszu sołeckiego,.

» Read more
1 2