Osobna księgowość dla sołectwa, które otrzyma mienie w zarząd?

Czy sołectwo musi mieć osobną księgowość, jeśli otrzyma mienie w zarząd, podobnie jak np. instytucja kultury czy szkoła? Sołectwo chciałoby otrzymać w zarząd mienie znajdujące się na jego terenie. Władze gminy warunkują to założeniem przez sołectwo osobnej księgowości.

» Read more

Realizacja przedsięwzięcia stanowiącego wkład własny do projektu ze środków unijnych

Jedno z sołectw na terenie naszej gminy zaplanowało zadanie pn. „Wkład własny do projektu remontu świetlicy z udziałem środków unijnych – zakup materiałów i wyposażenia”. Pod koniec lutego okazało się że gmina nie jest w stanie w roku kalendarzowym przeprowadzić remontu ze środków unijnych. W związku z tym, czy gmina może zakupić materiały i wyposażenie w ramach funduszu sołeckiego, mimo

» Read more

Bezpieczeństwo podczas imprez

Wiele wydarzeń organizowanych w ramach funduszu sołeckiego ma miejsce w świetlicach wiejskich lub na placach zabaw. W regulaminie zapisano, iż za bezpieczeństwo osób w świetlicy wiejskiej odpowiada organizator imprezy (sala jest normalnie użytkowana, nie wynajmowana nikomu z zewnątrz). Kto odpowiada za bezpieczeństwo osób i mienie w świetlicy wiejskiej czy na placu zabaw?

» Read more
1 2 3