Dla kogo edukacja obywatelska?

Czy uczestnictwo w życiu publicznym naprawdę interesuje współczesnych ludzi? Czy wszyscy chcą i mogą się angażować? Na te i inne pytania związane z edukacją obywatelską próbowaliśmy odpowiedzieć podczas niedawnej konferencji NECE. Siła obywateli – wyrównywanie szans poprzez edukację obywatelską. Jak dotrzeć do grup z ograniczonym dostępem do edukacji?

» Read more

Aktywność w sołectwach

Gdy mówimy o aktywności społecznej rozumiemy przez to wszelkie działania zmierzające do zrealizowania konkretnych działań dla wspólnego dobra, ale też samoorganizację społeczeństwa w postaci grup nieformalnych i stowarzyszeń. Warto  przyjąć tę definicję, gdyż ułatwi to nam rozumienie różnych modeli aktywności, a właściwie etapów jej rozwoju.

» Read more

Dlaczego młodzi ludzie nie angażują się w życie społeczne sołectwa?

Pamiętam doskonale mój pierwszy udział w zebraniu sołeckim. Zaciągnął mnie tam teść. Dokładnie zaciągnął, bo z mojej strony wielkiej woli nie było. Wchodzę do salki przy remizie OSP a tam… wójt, sołtys, rada sołecka i siedmioro innych mieszkańców – wszyscy grubo po pięćdziesiątce – i ja,  jedyna osoba przed trzydziestką.

» Read more