Jakie zwrot przysługuje gminie w przypadku dofinansowania przedsięwzięcia z innych środków?

Jakie zwrot przysługuje gminie w przypadku dofinansowania przedsięwzięcia z innych środków?

Pytanie:

Sołectwo uchwałą zebrania wiejskiego przeznaczyło kwotę 10 158,80 zł na plac zabaw dla dzieci do realizacji w 2013 r.. Gmina na ten cel zwiększyła środki i uzyskała dotację z tzw. małych projektów realizowanych przez Lokalną Grupę Działania. Cały wydatek wyniósł 14089,65 (w tym rozdz. 90095, paragraf 6067 – 9164,00 zł, oraz 90095, 6069 – 4925,65 zł). Otrzymana dotacja to kwota 9164,00 zł. Od jakiej kwoty gmina może rozliczyć zwrot wydatków z budżetu państwa. Czy: 1) 20% od kwoty 10158,80 zł (tak jak w uchwale zebrania wiejskiego), tj. 2031,76 zł czy: 2) 20% od kwoty 4925,65 zł (udział środków własnych przeznaczonych na ten wydatek) tj. 985,13 zł.

Odpowiedź:

W świetle przepisów ustawy o funduszu sołeckim gminie należy się zwrot od kwoty 10.158,80 zł. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości – ta kwota powinna być ujęta we wniosku o zwrot. Ewentualnym problematycznych zagadnieniem jest kwestia konstrukcji umowy o dotację, którą gmina uzyskała na realizację przedsięwzięcia. Jeżeli umowa nie przewiduje konieczności zwrotu jakichkolwiek dochodów uzyskanych przez gminę w związku realizacją dofinansowanego zadania, to nie należy podejmować żadnych działań. Jeżeli zaś tego typu postanowienia (dotyczące zwrotu dochodów) znalazły się w umowie, to należy wystąpić do podmiotu, który przekazał środki na dofinansowanie o zajęcie stanowiska, czy środki uzyskane tytułem zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego stanowią dochody podlegające zwrotowi – jako uzyskane w związku  z dofinansowanym zadaniem. Kwestia ewentualnego zwrotu instytucji dofinansowującej zrefundowanej części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego będzie zależała od stanowiska tej instytucji. W zależności od uzyskanej odpowiedzi należy podjąć ewentualne działania.

Autor/ka: Rafał Trykozko

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *