Dokumenty Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, dotyczącymi funduszu sołeckiego

Wykaz gmin województwa podlaskiego, które w 2013 roku podjęły uchwałę o wyodrębnieniu lub niewyodrębnieniu funduszu sołeckiego na rok 2014 oraz które nie podjęły żadnej uchwały

Lista gmin które podjęły uchwałę o wyodrębnieniu lub niewyodrębnieniu funduszu sołeckiego na rok 2013 oraz które nie podjęły w tej kwestii żadnej uchwały

Lista gmin które podjęły uchwałę o wyodrębnieniu lub niewyodrębnieniu funduszu sołeckiego na rok 2012 oraz które nie podjęły żadnej uchwały

Wyjaśnienie RIO Białystok dotyczące nieważności uchwały o wyodrębnieniu lub nie funduszu sołeckiego po terminie ustawowym

 

Pismo prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

Uchwała nr 134/XXXI/10 rady gminy w Perlejewie z dnia 25 kwietnia 2010 roku w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Perlejewo funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2011 – uchwała podjęta po ustawowym terminie

Uchwała Nr XXXV/190/10 rady gminy Nowe Piekuty z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki – uchwała podjęta po ustawowym terminie

Uchwała nr XXXVI/299/10 rady miejskiej w Lipsku z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku – uchwała podjęta po ustawowym terminie

 

Autor/ka: Barbara Klimek

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *