Notatka z posiedzenia połączonych Komisji Senatu RP

W dniu 1 marca 2011 roku w Senacie RP, na posiedzeniu połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się pierwsze czytanie Projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszu sołeckim i niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1098)

» Read more
1 6 7 8