Czy wydajemy pieniądze z funduszu sołeckiego?

Mamy już pierwsze dane dotyczące wydatkowania środków z funduszu sołeckiego na rok 2010. Choć niepełne, dane te pokazują skalę wyodrębniania funduszu, jego realnego wydatkowania, jak również pieniędzy, które wrócą do gmin w formie zwrotu z budżetu państwa.

» Read more

Opinia Biura Analiz Sejmowych o projekcie zmian w Ustawie

Nowelizacja wywołuje negatywne następstwa dla systemu źródeł prawa powszechnie obowiązującego, nie usuwa mankamentów…, wprowadza nowe rozwiązania szkodliwe dla systemu prawa polskiego. Kancelaria Sejmu publikuje opinię Biura Analiz Sejmowych o senackim projekcie zmian w Ustawie.

» Read more
1 2 3 4 5 8