Polskie drogi, czyli fundusze sołeckie w pytaniach do przedstawicieli gmin

Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich zrealizowało w osiemdziesięciu losowo wybranych gminach województwa mazowieckiego badanie, dotyczące wyodrębniania funduszu sołeckiego z budżetu gminy. Rozmawialiśmy z przedstawicielami gmin pytając, między innymi, o główne  przyczyny podjęcia uchwały o wyodrębnieniu lub niewyodrębnieniu funduszu.

» Read more
1 2 3