Każda wieś jest wyjątkowa

7 września 2011 roku, w Gminnym Ośrodku Kultury w Mykanowie, odbyło się seminarium Aktywne sołectwo – perspektywy rozwoju społeczności wiejskich, kapitał społeczny sołectw. Dyskutowano na temat faktycznej i możliwej aktywności mieszkańców sołectw oraz roli samorządów – gminnych, powiatowych i wojewódzkich – we wspieraniu tej aktywności.

» Read more

Konkretne doświadczenia – o funduszu sołeckim w Podlaskiej Izbie Rolniczej

10  grudnia 2010 roku w Barszczewie koło Białegostoku Podlaska Izba Rolnicza oraz Sekretariat Regionalny KSOW zorganizowały konferencję Wpływ funkcjonowania funduszu sołeckiego na rozwój obszarów wiejskich. W spotkaniu uczestniczyło ponad 100 osób, przede wszystkim delegaci izby rolniczej, wśród których licznie reprezentowani byli sołtysi z województwa podlaskiego.

» Read more

Nagroda za informowanie dla sołtysa!

28 września 2010 r., w Międzynarodowym Dniu Prawa do Informacji, został rozstrzygnięty konkurs „Wyważanie otwartych drzwi”. W konkursie nagradzano dobre praktyki związane z udostępnianiem informacji publicznej. Jedna z nagród przypadła panu Piotrowi Sendeckiemu, sołtysowi Brodzicy, połozonej w gminie Hrubieszów.

» Read more

Fundusz sołecki „krok po kroku”

Ustawa o funduszu sołeckim z dnia dnia 20 lutego 2009 roku określa sposób prowadzenia gospodarki finansowej sołectw w ramach budżetu gminnego. Uchwalenie Ustawy miało na celu wzmocnienie sołectwa, będącego najmniejszą jednostką pomocniczą gminy. Potrzeby społeczności sołectw można efektywnie zaspakajać na poziomie niższym niż poziom gminy, właśnie na poziomie sołectwa. Ważne jest zapewnienie sołectwom instrumentów rozwoju. Jednym z takich instrumentów jest

» Read more

Zakup koszulek i siatek na boisko z funduszu sołeckiego

Jednym z przedsięwzięć do realizacji jakie zgłosiło we wniosku sołectwo Dworek, jest między innymi zakup strojów reprezentacyjnych dla mieszkańców sołectwa (koszulki z nazwą miejscowości + spodenki). Uzasadnienie sołectwa: stroje będą wykorzystywane przez mieszkańców do reprezentowania sołectwa przy różnych uroczystościach gminnych, rywalizacjach między sołectwami, rozgrywkach sportowych i festynach. Zakupiono także siatki do bramek i piłki z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży.

» Read more

Prace wokół zabytkowego kościoła

Czy można ze środków funduszu sołeckiego wyłożyć kostką brukową ganek wokół zabytkowego kościoła parafialnego. Kościół wpisany jest na listę zabytków. Jest to teren ogrodzony na którym oprócz samego kościoła zlokalizowany jest cmentarz parafialny. Warto podkreślić, że kościół jest budowlą zabytkową (drewniana budowla z XVIII w) jest więc ogromną promocją nie tylko dla wsi, ale również dla gminy.

» Read more

Spotkanie sołtysów i sołtysek Wielkopolski w Swarzędzu

W dniu 10 czerwca w Swarzędzu odbyło się spotkanie wójtów, burmistrzów, przewodniczących rad gmin oraz sołtysów z Wielkopolski. Wzięło w nim udział ponad sto zaproszonych osób. Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Wielkopolskiego. Tematem przewodnim dyskusji był fundusz sołecki.

» Read more
1 2 3