Dowożenie do szkoły

Powstał pomysł kupienia samochodu z funduszu sołeckiego, na który zrzuciłoby się kilka sołectw, który służyłby dowozowi dzieci do szkoły. Czy można go sfinansować z funduszu?

 

Pytanie:

Stowarzyszenie prowadzi w gminie kilka publicznych szkół podstawowych, które miały ulec likwidacji. Do tej pory dzieci do tych szkół z tych terenów wiejskich dowoziła gmina. Powstał pomysł kupienia samochodu z funduszu sołeckiego, na który zrzuciłoby się kilka sołectw. Czy taki zakup w świetle nowej ustawy może zostać dokonany?

Odpowiedź:

Zakup samochodu, który będzie własnością gminy i będzie służył wykonywaniu zadań gminy ogólnie jest możliwy z funduszu sołeckiego. W przedstawionej sytuacji prawidłowość takiego zakupu uzależniona jest jednak od oceny kilku kwestii.

Po pierwsze, jak wynika z pytania, gmina zapewniała dotychczas dowóz dzieci do szkoły prowadzonej przez stowarzyszenie. Z pytania nie wynika też, aby gmina miała zaprzestać dowozu. Należy więc zapytać, w jaki sposób zakup ten będzie służył poprawie warunków życia mieszkańców (art. 2 ust. 6), skoro gmina i tak zapewnia dowóz. Uważam, że w tej sytuacji wójt (burmistrz) ma pełne prawo odrzucenia wniosków, ponieważ dotyczą one celu, który jest już realizowany.

W świetle przepisów nowej ustawy kwestia „zrzucenia się” kilku sołectw powinna być oceniana pod kątem realizacji wspólnego przedsięwzięcia, o którym mowa art. 6 ustawy o funduszu sołeckim. (Oczywiście z zastrzeżeniem uwag z poprzedniego akapitu, czy przedsięwzięcie jest zgodne z art. 2 ust. 6 ustawy). Jeżeli każde z sołectw samo nie może dokonać zakupu ze względu na zbyt wysokie koszty zakupu, to należy pamiętać, że wnioski przewidujące takie zadanie powinny być złożone w miarę jednocześnie – tak aby w terminie 7 dni na zbadanie każdego z wniosków wójt (burmistrz) miał możliwość ustalenia, że chodzi o wspólne przedsięwzięcie. Jeżeli rozbieżności czasowe będą duże, wówczas wójt (burmistrz) będzie zobowiązany do odrzucania takich wniosków, ponieważ do upływu terminu ich zbadania (7 dni od wpływu do urzędu) nie będzie miał możliwości stwierdzenia, że kilka sołectw przeznacza środki na dany zakup, a więc spełnia, że spełnia on warunek mieszczenia się kosztami w kwotach przeznaczonych przez wszystkie zainteresowane sołectwa.

Autor/ka: Rafał Trykozko

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *