Projekt rozporządzenia MAiC

MAiC opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie trybu zwrotu części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego, wzoru wniosku o ten zwrot oraz wzorów informacji przekazywanych przez wójta i wojewod

Projekt rozporządzenia MAiC

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji opublikowało projekt rozporządzenia do Ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim.

Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie trybu zwrotu części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego, wzoru wniosku o ten zwrot oraz wzorów informacji przekazywanych przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) i wojewodę dostępny jest wraz z załącznikami TUTAJ.

Co zmienia i od kiedy będzie obowiązywać rozporządzenie?

Rozporządzenie określa:

    • tryb zwrotu z budżetu państwa części wydatków gmin, wykonanych w ramach funduszu sołeckiego,
    • wzór wniosku o zwrot z budżetu państwa części wydatków składany do wojewody do 31 maja,
    • wzór informacji przekazywanej wojewodzie przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do 31 lipca w roku poprzedzającym rok budżetowy, o wysokości środków przypadających na dane sołectwa oraz wysokość kwoty bazowej
    • wzór informacji zbiorczej przekazywanej przez wojewodę, do 15 sierpnia w roku poprzedzającym rok budżetowy do MAiC o wysokości środków funduszu sołeckiego w gminach oraz o wysokości kwot bazowych w poszczególnych gminach.

Ponieważ można zakładać, że rozporządzenie Ministra wejdzie w życie jeszcze w czerwcu/lipcu bieżącego roku, także do 31 lipca 2014 r. samorządy będą zobowiązane przesłać informacje do wojewodów według wzoru, zawierającego m.in. nazwę sołectwa, wysokość przypadających środków, liczbę mieszkańców, wysokość kwoty bazowej. Projekt wzoru tej informacji  (załącznik 2 do rozporządzenia) załączamy niżej.

Wzór informacji przekazywanej wojewodzie przez wójta (projekt) dostępny jest po kliknięciu poniższego obrazka oraz TUTAJ.

MAiC_Fundusz sołecki_Projekt

Wzór wniosku o zwrot części wydatków wykonanych z funduszy sołeckich przekazywany wojewodzie przez wójta (projekt) znajduje się TUTAJ.

Wzór informacji przekazywanej MAiC przez wojewodę (projekt) znajduje się TUTAJ.

Autor/ka: Sieć Obywatelska – Watchdog Polska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *