Od kiedy można zmieniać wnioski o fundusz sołecki?

Czy do wniosków na fundusz sołecki składanych w 2013 r. z realizacją na 2014 r. należy stosować ustawę obowiązująca w dniu składania wniosków czy nową obowiązującą od 20 marca 2014 r.?

Pytanie:

Czy do wniosków na fundusz sołecki składanych w 2013 r. z realizacją na 2014 r. należy stosować ustawę obowiązująca w dniu składania wniosków czy nową obowiązującą od 20 marca 2014 r.? Czy można w chwili obecnej, czyli już w kwietniu 2014 r., wystąpić z wnioskiem do Wójta Gminy o zmianę przedsięwzięć zawartych we wniosku (dotyczącym funduszu na rok 2014r.) uchwalonego na podstawie starej ustawy o funduszu sołeckim?

Odpowiedź:

Od 20 marca 2014 r. obowiązują wszystkie przepisy nowej ustawy, za wyjątkiem stawki zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu za 2013 r. Z art. 9 ustawy o funduszu sołeckim wynika bowiem, że zwrot za 2013 r., będzie wypłacony gminom na podstawie wniosków złożonych do 31 maja 2014 r. zgodnie z dotychczasowymi przepisami. Ustawa nie zawiera innych przepisów przejściowych. Oznacza to, że pozostałe nowe regulacje – dotyczące zarówno zasad zmian wniosków w roku realizacji jak i możliwości realizacji wspólnych przedsięwzięć – obowiązują i mają zastosowanie od 20 marca 2014 r. Wnioski złożone przed 30 września 2013 r., podlegające realizacji w 2014 r., mogą być zatem zmieniane już od 20 marca 2014 r. w trybie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim. W wyniku wprowadzanych zmian mogą być także realizowane wspólne przedsięwzięcia sołectw, o których mowa w art. 6 ustawy.

Autor/ka: Rafał Trykozko

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *