MAiC do Wojewodów i KRRIO

Pismo MAiC do Wojewodów i KRRIO o uwzględnienie w czynnościach kontrolno-nadzorczych szczególnych okoliczności wyliczania funduszu sołeckiego w 2012 r.

Pismo MAiC do Wojewodów i Przewodniczącego KRRIO

Minister Administracji i Cyfryzacji pismem z dnia 30 sierpnia 2012 r. (znak DWJST-WST-026-72-34/12/DZ) zwróciła się do wojewodów oraz przewodniczącego Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z prośbą o uwzględnienie w czynnościach kontrolno-nadzorczych nadzwyczajnych okoliczności, jakie miały miejsce w 2012 r. w związku z obliczaniem wysokości funduszu sołeckiego.

Mając na względzie powyższe informacje oraz fakt, że jst dokonując wyliczeń wysokości funduszu sołeckiego nie dysponowały (nie z własnej winy) danymi o których mowa w przepisach ustawy o funduszu sołeckim – zwracam się do Państwa z prośbą o uwzględnienie powyższych nadzwyczajnych okoliczności w czynnościach kontrolno-nadzorczych.

Jednocześnie wyrażam nadzieję, że trudności jakie miały jednostki samorządu terytorialnego przy wyliczaniu wysokości przedmiotowych środków nie spowodują zniechęcenia do tworzenia funduszu sołeckiego w przyszłości, którego głównym celem jest zwiększenie aktywności obywatelskiej na obszarach wiejskich.

Pełna treść pisma MAiC z 30 sierpnia 2012 r. dostępna jest poniżej oraz tutaj.

Fundusz sołecki_MAiC_GUS_Wojewodowie_KR RIO_2012 r.

 

 

Interpelacje poselskie w sprawie obliczania wysokości funduszu sołeckiego w 2012 roku

Kilkukrotnie w bieżącym roku posłowie formułowali interpelacje w sprawie obliczania wysokości funduszu sołeckiego. Prezentujemy teksty interpelacji wraz z odpowiedziami w wersji elektronicznej. Odpowiedź na interpelacj posłów Smolarza i Włodkowskiego, ogłoszona przez Ministra Administracji i Cyfryzacji w dniu 27 września 2012 r., zawiera przywołanie omawianego pisma MAiC do Wojewodów i Przewodniczącego KRRIO.

 

Data wpływu interpelacji                 

Numer interpelacji 

Poseł Adresat interpelacji            Tekst interpelacji i odpowiedzi                  
10 lipca 2012 r. 6543 Piotr Zgorzelski Prezes Rady Ministrów TUTAJ
11 lipca 2012 r. 6645 Tadeusz Tomaszewski Prezes Rady Ministrów TUTAJ
11 lipca 2012 r. 6698 Jan Warzecha Prezes Rady Ministrów TUTAJ
24 lipca 2012 r. 7285

Henryk Smolarz, Zbigniew Włodkowski

Minister Administracji i Cyfryzacji

TUTAJ

 

Autor/ka: Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *