Wniosek o fundusz: decydują mieszkańcy na zebraniu wiejskim

Jedyną drogą przyjęcia wniosku o fundusz sołecki jest podjęcie uchwały na zebraniu wiejskim.

Forma przyjęcia wniosku o fundusz sołecki

Art. 4. ust. 2 ustawy o funduszu sołeckim:

Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.

Zbieranie podpisów pod wnioskiem o fundusz sołecki w drodze obiegowej przez sołtysa, przedstawienie wójtowi przez radę sołecką wniosku innego niż ten, który przyjęli mieszkańcy na zebraniu wiejskim, są praktykami niezgodnymi z ustawą o funduszu sołeckim. Wniosek o fundusz sołecki musi być przyjęty uchwałą, podjętą przez mieszkańców na zebraniu wiejskim (potocznie: uchwałą zebrania wiejskiego).

Stanowisko RIO

W wystąpieniu pokontrolnym dotyczącym gminy Krzepice z dnia 20 lutego 2012 r. (znak: WK-6100/38/4/11/12), Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach stwierdziła następującą nieprawidłowość:

W dniu 30 września 2009 r. przyjęto wniosek Rady Sołeckiej Sołectwa Starokrzepice z dnia 30 września 2009 r. niezgodny z postanowieniami Uchwały Nr 1/2009 z dnia 31 lipca 2009 r. Zebrania Wiejskiego Starokrzepice w sprawie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2010 r.

Wnioskowano [Rada Sołecka] o przeznaczenie środków na jedno przedsięwzięcie dotyczące wykonania projektu budowlanego na budowę kanalizacji i wodociągu przy ul. Polnej. W uchwale nr 1/2009 [podjętej przez mieszkańców na zebraniu wiejskim] zostały wskazane natomiast dwa przedsięwzięcia:

– wykonanie projektu budowlanego na budowę kanalizacji i wodociągu przy ul. Polnej,

– wykonanie projektu geodezyjnego przy ul. Słonecznej.

Wniosek rady sołeckiej z 30 września 2009 r. nie został przyjęty na zebraniu wiejskim i wójt zobowiązany był odrzucić taki wniosek. W powyższej sytuacji prawidłowo przyjętym wnioskiem o fundusz sołecki, był wniosek z dnia 31 lipca 2009 r., zawierający dwa przedsięwzięcia. Nawet jeśli rada sołecka uznała za celowe ograniczenie liczby przedsięwzięć do jednego, wiążący jest głos mieszkańców wyrażony w formie uchwały na zebraniu wiejskim. Ponownie przywołując treść ustawy o funduszu sołeckim: Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie.

Wystąpienie pokontrolne RIO w Katowicach z dnia 20 lutego 2012 r. dostępne jest tutaj.

Autor/ka: Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *