Czy można podjąć uchwałę o odstąpieniu od funduszu sołeckiego?

Czy podjęcie uchwały o odstąpieniu od funduszu sołeckiego jest zgodne z prawem?

Rada Gminy Kramsk w dniu 30 listopada 2011 r. podjęła uchwałę nr XIII/141/11 w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/38/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki.

Uchwała Rady Gminy dostępna jest tutaj.

Czy uchwała Rady Gminy jest zgodna z prawem?

Uchwały o odstąpieniu od funduszu sołeckiego są bezprzedmiotowe. Na podstawie obowiązującego stanu prawnego nie ma podstaw dla podjęcia uchwały o odstąpieniu od funduszu sołeckiego.

Przypominamy również opinię prawną autorstwa Rafała Trykozko, Naczelnika Wydziału Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z 2010 roku, iż wszelkie uchwały dotyczące „odstąpienia” od funduszu sołeckiego podobnie jak pisma organów wykonawczych bądź uchwałodawczych gminy nakłaniające do „zrzeczenia się” funduszu sołeckiego są bezprzedmiotowe i nie mają żadnej mocy prawnej.

Opinia prawna dostępna jest tutaj.

Autor/ka: Karol Mojkowski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *