Wniosek o jednolite stanowisko w sprawie PROW

Zwróciliśmy się do premiera o przedstawienie jednolitego stanowiska administracji rządowej w sprawie wykorzystania funduszu sołeckiego w PROW

4 lipca 2014 r. wystosowaliśmy wniosek do Prezesa Rady Ministrów o przedstawienie jednolitej opinii administracji rządowej w kwestii możliwości wykorzystania funduszu sołeckiego jako wkładu w projekty finansowane z PROW. Powodem złożenia naszego wniosku jest interpretacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 4 marca 2014 r. (znak ROWwl-ss-504-94/13 (876) dostępna TUTAJ), kwestionujące możliwość przeznaczania środków z funduszu sołeckiego jako wkładu do małych projektów PROW.

Z naszym wnioskiem można zapoznać się po kliknięciu poniższego obrazka oraz TUTAJ.

SOWP_KPRM_2

Opis problemu

W dotychczasowej praktyce funkcjonowania funduszu sołeckiego urzędnicy samorządowi, przedstawiciele organów nadzoru i zainteresowani mieszkańcy korzystali ze stanowisk popierających możliwość przeznaczania środków z funduszu sołeckiego jako wkładu do projektów PROW. Taką opinię wyrażali również przedstawiciele urzędów marszałkowskich, zachęcając do aplikowania o środki na małe projekty (np. 26 czerwca 2006 r. na konferencji o funduszu sołeckim dla mieszkańców w Warmińsko-Mazurskim Urżędzie Wojewódzkim).

Stanowisko Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych w /s możliwości wykorzystania środków pochodzących z Funduszu Sołeckiego na finansowanie wkładu własnego wnioskodawcy w ramach małych projektów realizowanych w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (z 18 listopada 2009 r.) dostępne jest TUTAJ.

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego na interpelację nr 14144 w sprawie procedur pozyskiwania środków unijnych oraz programów wsparcia, z których mogą być zasilane fundusze sołeckie (z 24 lutego 2010 r.) dostępna jest TUTAJ.

Pismo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (z 18 sierpnia 2010 r., znak: ROWwl-ss-504-99/10 (5280)) dostępne jest TUTAJ.

4 marca 2014 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiło interpertację, która podważa powyższe stanowiska. Ze względu na rozbieżność opinii przedstawianych tak przez MRiRW jak i przez inne instytucje administracji, zwróciliśmy się o przedstawienie przez premiera jednolitego stanowiska w powyższej sprawie.

Pismo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (z 4 marca 2014 r., znak ROWwl-ss-504-94/13 (876)) dostępne jest TUTAJ.

 

Autor/ka: Sieć Obywatelska – Watchdog Polska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *